Optimering av hemsida

Arbetssättet vid optimering av hemsida

Optimering av en hemsida kan delas in i fyra steg: MålAnalysGenomförandeUppföljning.

Mål

Vilka mål skall uppnås med vår optimering av en webbplats?
Ökat antal besökare, fler ordrar för en webbshop, fler som kontaktar företaget via formulär/telefon/mail, etc. I slutändan är det någon form av konverteringsgrad som skall uppnås.
Det första steget är att jag tillsammans med dig som kund definierar de parametrar som skall utgöra målet med optimeringen.

Analys

Analysen består av två delar i huvudsak.
1) Att gå igenom tillsammans med kunden de nyckelord/fraser som är relevanta för webbplatsen. Detta sker genom att jag tittar över de ord som verkar relevanta och sedan via olika metoder själv kontrollerar dessa och lämnar förslag på ändringar eller tillägg.
2) Översyn av webbplatsen avseende nyckelord/fraser som skall optimeras enligt 1. Helt enkelt att se vilka sidor som behöver ändras avseende on page, vilka som är mest naturliga landningssidorna för respektive nyckelord/fraser.

Konkurrensanalys: Att jag samtidigt tittar en del på vilka konkurrerande webbplatser som finns inom det segment jag arbetar med för en kund är naturligt. Men mitt fokus ligger inte på hur andra webbplatser ser ut, utan hur vi själva skall göra vårt arbete.

Genomförande

När arbetet i analysen är avslutat återstår att utföra de ändringar på webbplatsen som ger bäst effektivitet ur ett optimeringsperspektiv. Ett perspektiv som sätter besökarna till webbplatsen i fokus.
Några av de punkter jag går igenom och ändrar, vid behov, i samband med on page.

 • Metainformation: Title
 • Metainformation: Description
 • Metainformation: Keywords
 • Metainformation: Språkkodning
 • Sidan: Internlänkning
 • Sidan: Textrubriker för varje sida
 • Sidan: Korrigering av löpande text på sidorna
 • Sidan: Namn på bilder och alt-texter för dessa
 • Webbplatsen: Användarvänlighet; logisk uppbyggnad, lätt att hitta på webbplatsen etc.
 • Webbplatsen: Skapar sitemap/sajtkarta om en sådan inte finns.

Uppföljning av optimering

Uppföljning, eller löpande avtal som finns på sökoptimering, priser, innebär att jag kontinuerligt:

 • Följer placeringen för sidan i sökmotorerna regelbundet.
 • Rapporterar med regelbunda intervaller under hela avtalstiden.
 • Ser till att webbplatsen under hela avtalstiden ständigt får en markant uppmärksamhet för att behålla och stärka sina positioner.
 • Vid behov korrigerar on page av webbplatsen.
 • Efter samråd med kunden under löpande avtalstid kan ändra mål om så behövs.
 • Debiterar endast för de resultat som är överenskomna.
 • Jag finns tillgängliga för telefonkonsultation eller via mail ständigt under avtalsperioden.