Optimeringsfaktorer

Exakt kunskap om optimering av hemsidor finns endast hos sökmotorföretagen som Google, dessutom förändras variablerna som påverkar placeringen över tid. Men erfarenhet, kunskap och tester visar att några grundfaktorer kan urskiljas som har betydelse för placeringen, dessa är, utan inbördes rangordning eller värdering:

 • Ålder på webbplatsen
 • Hur länge sidan har funnits på Internet. Ålder underlättar i detta fall.

 • Toppdomänens namn (TLD)
 • Generellt sätt gäller att det är enklare att optimera en svensk sida som riktar sig till den svenska marknaden om domänändelsen är se än no.

 • Ryktet för webbhotellet/serverplatsen
 • Används webbhotellet som bas för utskick av spam i större mängder eller finns det sidor med tvivelaktigt innehåll i stor omfattning där? I allmänhet inget problem om webbhotellet ligger i Sverige.

 • Inlänkar till sidan
 • Dvs hur många andra sidor är det som länkar till webbplatsen? Generellt gäller att ju fler som länkar till hemsidan desto bättre. Men värdet av dessa länkar kan variera stort. En länk på välkänd webbplats som återfinns högt upp i ex Google har större värde än en länk på en ny sida som inte finns med i sökmotorerna alls. Att länka tillbaka (länkbyte) till sidan som länkar till den egna webbplatsen ger mindre effekt än envägslänkar.

 • Filnamn
 • Namnen på webbplatsens sidor är även de en faktor som kan hjälpa till för få ett bra resultat i en sökmotor. Ett filnam bör beskriva vad sidan handlar om; exempel tomatkross.html gör mer nytta än produkt23.html

 • Uppdateringar
 • Frekvensen av hur ofta en webbplats uppdateras kan påverka placeringen i sökmotorerna.

 • Beskrivning (description)
 • Beskrivning är den text som står under titeln efter en sökning. Beroende på sökningen och sidans konstruktion kan även text från själva sidan presenteras här. Oavsett vilket behöver beskrivningen användas för att öka optimeringen.

 • Sidoptimering
 • Själva innehållet på sidan spelar in stor roll vid optimering. Hur texten är utformad med rubriker, fetskrift, namngivning av bilder, länkar inom webbplatsen, etc.

 • Sidans namn
 • Domännamet har betydelse, det är en fördel om namnet överensstämmer med det nyckelord optimeringen skall göras för.

 • Placeringen av servern där webbplatsen ligger på
 • Vänder man sig till den amerikanska marknaden är det en fördel om servern finns i USA.

 • Vidareskickning, redirect
 • Vilket är det riktiga domännamnet till sidan? I en del fall kan det vara något helt annorlunda än vad namnet på sidan visar. Besökare skickas då vidare (redirectas) till en annan adress än den de slagit in. Betydelse har hur denna vidarskickning är utförd.

 • Antal besökare från sökmotorer
 • Antalet besökare som klickar på länken till hemsidan när den kommer upp efter en sökning har betydelse.

 • Grundstrukturen på hemsidan
 • Hur själva sidan är uppbyggd har betydelse för sökmotorerna. Länkar inom själva webbplatsen skall vara lätta för sökmotorernas spindlar att följa. Dynamiska sidor (databasgenererade) kan ge problem då länkar inom webbplatsen kan vara svåra att följa när sökmotorerna skall försöka indexera webbplatsens alla sidor. Sidor som använder sig av olika typer av script för att skapa länkar kan även de ge upphov till problem. Sidor byggade med ramar (frames, iframes) kan också orsaka problem.

 • Sidtitel (title)
 • Titel är den klickbara länk som presenteras efter en sökning i ex Google. Den syns också allra överst i vänstra hörnet av webbläsaren. Den är en viktig del av hemsidan som fyller fler funktioner. Betydelsen vid optimering är stor, titeln skall samtidigt locka tilltänkta besökare till sidan. Alltför ofta ser man Untitled Document som titel.

 • Nyckelord (keywords)
 • Nyckelord är ord som en del sökmotorerna tar hänsyn till. De kan också visas efter en sökning, lite beroende på hur sidan är konstruerad.

 • Metainformation
 • Nyckelord, titel, beskrivning är metainformation. Förutom dessa finns annan information som ges till sökmotorerna och även till webbläsare i vissa fall, det är bl.a vilket språk sidan är på, när den senast uppdaterades, vem som gjort sidan kan även finnas med.

En del av faktorerna ovan är relativt lätt att påverka andra betydligt svårare. För grundoptimering av en hemsida kan det i många fall räcka med att lägga vikt vid, titel, beskrivning, nyckelord, och inlänkar för att det skall ge en synbar förbättring i sökmotorerna.