OPTIMERING

Optimering som ord och betydelse

Optimering har ett antal olika innebörder. Det kan användas som begrepp för samma sak om det gäller det som brukar betecknas SEO. Men ordet i kombination med andra begrepp kan också avse specifika differenta företeelser. Några av dessa här nedan.