Interna länkar

Interna länkar internlänkar, är de länkar som finns inom en webbplats och som ledar till andra sidor på samma webbplats.
De interna länkarna har en stor del i det arbetet som brukar kallas för on page optimering.
Med andra ord det arbetet som gäller själva webbplatsens uppbyggnad och struktur.

En tumregel där kan vara när det gäller interna länkar att en besökare skall på ett naturligt sätt komma åt hela webbplatsen via endast de interna länkarna i den löpande texten utan att behöva använda länkmenyn.