MFA

MFA eller Made for AdSense som förkortningen skall uttydas. MFA-sidor är sidor vars syfte är att försöka tjäna pengar med AdSenseannonser. De består i många fall av de maximala antalet reklamblock man får ha på en sida enligt Google. Texten är vanligtvis rätt så intetsägande och förhållandevis ointressant. I en del fall kan sidan bara bestå av en lång rad olika ord.
Syftet med sidan är egentligen inte att besökaren skall ha få större behållning av innehållet utan istället klicka på annonserna för att få mer information. Det klicket ger intäkter till den som äger sidan.
Nu finns det naturligtvis en hel del undantag från ovannämnda beskrivning för vad en MFA-sida är. Beskrivningen skall ses som ett generellt sätt att förklara begreppet MFA.
Det behöver inte bara gälla AdSense då det finns olika former av system att tjäna pengar på annonser, Adsense är bara ett av dem.