On page optimering

On page optimering avser den delen i optimeringsarbetet som rör innehållet och strukturen på själva webbplatsen.
On page optimeringen är därvidlag den tekniskt sätt mest komplexa delen i optimering.
Filstruktur och filnamn, de enskilda sidornas semantiska uppbyggnad, namn på bilder, länkar inom och utom webbplatsen är några delar som kan hänföras till on page optimering.