TLD

TLD, top level domain.
Det suffix som står efter själva hemsidesadressen som exempelvis; se, com, eu, info.
För sidan som heter www.urbalill.se; är se TLD