Om UrbaLill

UrbaLill KB registrerades som bolag 1999. Verksamheten inom sökmotoroptimering har bedrivits under i stort sätt samma tid. I början via moderbolaget Vollsjö Marknad KB. I takt med att uppdragen blev flera och fick större omfattning flyttades successivt verksamheten över helt till UrbaLill.
Företaget består av Inga Lill och Urban Grotherus. Där den förstnämnda sköter administration och avtalsfrågor.

Vi har ett brett kontaktnät inom branschen och tar i en del fall där det behövs in externa samarbetspartners för att kunna fullgöra ett uppdrag på bästa möjliga sätt.

För närvarande arbetar vi med ungefär 30 kunder. En del av dem helkunder inom sökmotoroptimering, en del på timdebitering där vi fungerar som konsulter. Vad vi sysslar med rent praktiskt för våra kunder hittar du här på optimering.

Bakgrunden till namnet UrbaLill hittar du på vår webbplats urbalill.info.