Keyword, meta

Med keyword, meta, avses nyckelord som placeras i källkoden på sidan enligt nedan.
<meta name=”keywords” content=”nyckelord1, nyckelord2,”>
Keywords bör innehålla de ord som är viktiga och återfinns i själva texten på den sida det gäller.

Betydelsen av keyword är dock mycket begränsad. En sökmotor som Google tar exempelvis inte hänsyn till det.