ROI

ROI (Return on Investment) eller på svenska, avkastning på investering. Begreppet innebär att man jämför nettovinsten för en insats i förhållande till dess kostnader.
Ordet är inte specifikt för optimering utan är en ekonomisk term som ibland används inom SEO. Då termen är relaterad till ekonomiska faktor kan den inte alltid användas inom optimering, utan ett begrepp som konverteringsgrad kan vara lämpligare.