Noframes

Noframes avser den text man på sidor som består av ramar/frameset kan skriva in mellan utrymmet
<noframes><body>

Texten i noframes

</body></noframes>
i en sida med frameset.
Texten är inte synbar när man tittar på själva sidan i en webbläsare. Den är sökbar i en sökmotor och kan ses om man tittar på källkoden för ett frameset